Gravermedhjælper ved Rørvig kirke og kirkegård

 

Stillingen som gravermedhjælper ved Rørvig kirke og kirkegård er ledig til besættelse pr. 1. september 2024 eller snarest derefter. Stillingen er på 30 timer pr. uge. Aflønningen sker på timebasis.

 

Gravermedhjælperen skal varetage følgende opgaver:

 

·      Kirkegårdens pleje og vedligeholdelse

·      Renholdelse af kirken, kirkegård, præstegård og graverfaciliteter

·      Betjene og vedligeholde kirkegårdens maskiner

·      Hjælpe ved gudstjenester, kirkelige handlinger og arrangementer i kirken

 

Vi forventer at du:

·      Har kendskab til pleje og vedligeholdelse af grønne områder

·      Er ansvarsbevidst, omstillingsparat, venlig og imødekommende

·      Har gode samarbejdsevner og er serviceminded

·      Har forståelse for folkekirkens opgaver og traditioner

·      Har kørekort til bil

 

Vi kan tilbyde:

·      Et spændende, alsidigt og udfordrende job

·      Gode arbejdsforhold og et godt arbejdsmiljø

 

Som ansat ved den danske folkekirke skal du være indstillet på at der indimellem kan forekomme

arbejde i weekenderne og om aftenen.

 

Rørvig sogn har 1.569 indbyggere, har mange landliggere og sommergæster.

Rørvig menighedsråd bliver din arbejdsgiver og menighedsrådet har udpeget en kontaktperson, der har den daglige kontakt til personalet i kirken og på kirkegården. Graveren er din nærmeste foresatte. Derudover er der ved kirken tilknyttet tre præster, en kirkesanger, en organist og en regnskabsfører.

 

Ansættelse og aflønning sker efter Overenskomst for gravermedhjælpere på landsbykirkegårde indgået mellem Kirkeministeriet og Fagligt Fælles Forbund (3F).

Aftalen kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

 

Der er ingen uddannelseskrav og stillingen lønnes på basisløntrin 1 for gravermedhjælpere uden gartnerfaglig uddannelse med en timeløn på 147,40 kr. Ansøgere med mindst 1 års erfaring som gravermedhjælper indplaceres på basisløntrin 2 med en timeløn på 151,52 kr.

 

Den årlige løn i nutidskroner udgør for gravermedhjælpere i øvrige land

uden gartnerisk uddannelse

kr. 283.607,00 (trin 1)

kr. 291.526,00 (trin 2)

med gartnerisk uddannelse

kr. 325.618,00 (trin 1)

kr. 335.368,00 (trin 2)

 

 

 

 

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kontaktperson Orla Pedersen tlf. 2330-8732 eller graver Henrik Ishøj tlf. 2233-9727.

Ansøgningen med relevante bilag sendes til Rørvig Menighedsråd, mail: 7259fortrolig@sogn.dk

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 14. august 2024 kl. 12.00.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 35/2024.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet børneattest og referencer forud for ansættelse.