Julehjælp

Rørvig Kirke har på forskellig vis mulighed for at yde økonomisk eller materiel støtte
til betrængte sognebørn.
Det kan ske på følgende måder:
Julehjælp:
1) Du kan søge om økonomisk støtte til julen via Fru Marie Ritzaus Mindelegat
2) Du kan søge om en julekurv sponsoreret af Lions Club Odsherred

Hjælp året rundt:

1) Du kan søge om økonomisk støtte i Menighedsplejen, som administreres af
Menighedsrådet.
For at komme i betragtning til ét af ovenstående legater kræves at du er fastboende
borger i Rørvig Sogn.
Alle ansøgninger, som vi skal have senest den 26/11-2023, stiles til:
Sognepræst Sten Hartung
Herthavej 2
4581 Rørvig
shj@km.dk
Tlf.: 5991 8036/5132 3780