Renovering af dør til våbenhus

Beskrivelse af processen af arkitekt Jens Tolstrup

 

Registrering og rapport fra aftagning af prydbeklædning:

Det var aftalt med kirkekonsulent Marie Louise Blyme fra Nationalmuseet, at vi skulle aftage så meget af prydbeklædningen at det var muligt at konstatere plankedørens beskaffenhed under beklædningen.

Fig. 1

Fig. 1.

Figur 2

 

 

 

 

Det viste sig i midlertidigt nødvendigt at afmontere hele beklædningen, fordi der var mistanke om lettere råd i nederste del af døren.

Beklædningen viste sig at være sømmet direkte på plankedøren og vegnet på den indvendige side af døren - se fig. 1

 

 

 

 

For at finde ind til sømmene i beklædningen var det nødvendigt at stemme ind i træet, da sømhovederne var kittet til og malet - se fig. 2

Det lykkedes at afmontere beklædningen og trække sømmene ud, uden at der blev ændret ved udseendet indvendigt. Når tværrevlerne er blevet flyttet op, vil døren blevet slebet og malet. 

 

 

Figur 3

Figur 4

Figur 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den aftagne beklædning viste sig at være 24 x 180 mm bloksavede og håndhøvlede/ profilerede brædder, der var stødt tæt sammen og tætnet med kit efterhånden som udtørring har fundet sted.

Alligevel er det lykkedes insekter at komme ind bag beklædningen og lægge æg, hvor larverne har forpuppet sig. Brædderne havde et fugtindhold på 8 % målt på forsiden og 10 – 12 % målt på bagsiden. Fugtindholdet på bagsiden har været længere om at tørre ud, og ses der fugtskjolder. Træbeklædningen er kun i beskedent omfang angrebet af råddannende svampe, der kan ses som let brunmuldssvampe, de steder hvor der blev stemt ind i træbeklædningen for at finde frem til søm-hovederne - se fig. 3 - 4- 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6

 

Efter at vandbrættet var afmonteret kunne det ses at de nederste 5-10 cm af døren var partielt rådangrebne navnlig mellem 2. og 3. bræt set udefra – se fig. 6 - 7 - 8

 

 

Det viste også at insekter har kunnet finde op under vandbrættet og lægge æg i det let smuldrede træ. Det kunne ikke konstateres om der er tale om trænedbrydende insekter.

Træet skal behandles med Protox Svamp træbeskyttelsesmiddel eller tilsvarende produkt. Jeg skønner at det ikke vil være nødvendigt, at udluse det rådangrebne træ.

Figur 7

Figur 8

Figur 9

Figur 10

 

 

Træk-ringen med firkløver-rosetten, der sad på beklædningen, blev afmonteret. Den var monteret på en

25 mm massiv egetræsplade, der var stemt ind i beklædningen -se fig. 9

Rosetten er en 2 mm tyk messingplade, der var skruet fast til underlagspladen. Bøsningsrøret hvor igennem øjebolten var ført gennem døren og fastskruet på indvendig side med en 5 mm tyk spændplade med rille under møtrikken. Det indikerer at messingpladen er af nyere dato - 

 

 

 

 

 

Såvel den snoede træk-ring som øjebolten, er håndsmedet. Der har måske tidligere været en anden roset i stil med pladen om nøglehullet se fig. 10

 

 

Figur 11

 

 

   

 

Registrering af trækring - se figur 11                      

 

 

 

 

Figur 12

 

 

 

 

 

Registrering af messing roset - fig. 12

 

Figur 13

 

Dørplankerne er tildannet af håndhuggede eller bloksavede og håndhøvlede planker antagelig stødt tæt sammen og kittet i samlingerne efterhånden som udtørring har fundet sted.

Beklædningen er i forbavsende god stand – se fig. 13

Figur 14

 

For at kunne aflåse døren til våbenhuset besluttedes det at bevare et stykke beklædning om låsekassen indtil den nye beklædning bliver monteret – se fig. 14

Figur 15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der er rustangreb i begge de indmurede stabler. Det nederste til venstre. Stablerne skal udskiftes se fig. 15 og 16

Figur 16

Figur 17

 

 

 

Når hængslerne skal udskiftes til nye håndsmedede, skal hovederne på naglerne slibes ned, så der ikke anrettes skade på plankedøren – se fig. 17

Fig. 18

Når tværrevlerne skal flyttes, vil det være nødvendigt at rette de vegnede søm ud. Herefter kan sømmene bankes ud, uden at anrette skade på revlerne – se fig. 18

 

Flytning af tværrevlerne skal selvfølgelig finde sted på værksted, da dørplankerne skal kunne spændes sammen og fastholdes mens revlerne flyttes - se firgur 18

Fugtmåling:

 

Fugtprocenten blev målt flere steder på dørfladen efter beklædningen var afmonteret.

I bunden af døren blev der målt 18 % ved de rådangrebne steder og et stykke op i venstre side set udefra og 14 % i højre side.

I toppen lå fugtprocenten på 16 % i venstre side, 12 % på midten og 10 % i højre side.

Som nævnt havde beklædningsbrædderne et fugtindhold på 8 % målt på forsiden og 10 – 12 % målt på bagsiden. Fugtindholdet på bagsiden har været længere om at tørre ud.

Fugtprocenten blev målt med en Lignomat indstiksmåler.

Med de angivne fugtprocenter skal hele dørfladen behandles med Protox Svamp træbeskyttelsesmiddel eller tilsvarende produkt.

Efter fjernelse af prydbeklædningen blev der opsat en midlertidig beskyttende plade.

Herefter vil der blive udarbejdet oplæg til prydbeklædning, isolering, snydekarm og børstetætninger