Kirkegårdstakster

 

 

Pleje og vedligehold         Momsbelagt                        Pris
1101 Pleje og vedligeholdelse 1 kistepladsja                                        728,38
1102 Pleje og vedligeholdelse 2 kistepladser ja                                      1.092,58
1114 Pleje og vedligeholdelse ekstra kisteplads   ja                                        131,14
1121 Pleje og vedligeholdelse 1 urneplads  ja                                        655,66
Servitut-obligatoriske ydelser  
2021 Urne i fællesgrav uden plade      ja              363,60
2022 Urne i fællesgrav med plade        ja              407,70
2061 Anonym plæne 1 kisteplads ja              363,60
2111 Græsgravsted m/plade 1 kisteplads      ja              407,70
Grandækning  
5001 Grandækning 1 kisteplads     ja                                       360,03
5002 Grandækning 2 kistepladser              ja                                       513,80
5014 Grandækning ekstra kisteplads       ja                                       153,78
5021 Grandækning 1 urneplads     ja                                       300,39
5850 Timeløn grandækning    ja                                       366,58
Kranse og blomster  
6400 Forårsblomster       ja  14,29
6500 Sommerblomster         ja  16,10
Erhvervelse af gravsted  
8110 Erhvervelse af 1 kisteplads   nej                                    238,43
8115 Tilskud til medlem af folkekirken 1 kistepl.  nej                                    -238,43
8120 Erhvervelse af 2 kisteplader              nej                                    476,86
8125 Tilskud til medlem af folkekirken 2 kistepl.nej                                    -476,86
8310 Erhvervelse af 1 urneplads        nej                                    95,36
8315 Tilskud til medlem af folkekirken 1 urnepl.   nej                                    -95,36
Fornyelse af gravsted  
8371 Forlængelse af nr. 1 kistegravsted      nej                                        238,43
8380 Forlængelse af urneplads               nej                                        95,36
8410 Fornyelse af i 1 kisteplads         nej                                        238,43
8415 Tilskud medlem af folkekirken 1 kistepl.    nej                                        -143,05
8610 Fornyelse af 1 urneplads     nej                                        95,36
8615 Tilskud medlem af folkekirken 1 urneplads nej                                         -47,69
Begravelsesudgifter  
9000 Gravkastning   nej                                  4.661,21
9005 Gravkastning, tilskud medlem af folkekirken  nej                                  -1.747,65
9010 Gravkastning kistegran, dobbelt dybde (dd)nej                                   6.991,80
 9015 Gravkastning dd, tilskud medlem af folkek. nej                                  -2.586,92
9020 Gravkastning barnegrav       nej                                   0,00
9050 Urnenedsættelse              nej                                  757,01
9055 Urnenedsættelse tilskud medlem af folkek.     nej                                   -163,33
9060 Urnenedsættelse i dobbelt dybde         nej                                      908,40
9061 Urneneds. i dd, tilskud medlem folkekirken    nej                                  -200,29

Gadevisning

Besøg nu

Kirkebladet

Besøg nu

Kirkebladsarkivet