Fødsel, faderskab, dåb og navn

 

Når et barn bliver født, modtager sognepræsten en fødselsanmeldelse fra sygehuset eller jordemoderen. Hvis forældrene er gift, skal de ikke foretage sig yderligere.


Er forældrene ikke gift, skal de via www.borger.dk indsende en såkaldt "omsorgs- og ansvarserklæring", hvor faderen anerkender faderskabet, og forældrene får fælles forældremyndighed.

 

Klik her for at udfylde en omsorgs- og ansvarserklæring via borger.dk

 

Hvis forældrene ønsker, at barnet skal døbes, retter de kontakt til sognepræsten, og der aftales en tid til samtale og en dåbsdato. Der skal være mellem to og fem faddere til barnet. Faddernes navne og adresser oplyses til sognepræsten.

 

Barnet skal være navngivet inden seks måneder efter barnets fødsel. Hvis barnet ikke skal døbes, skal det derfor navngives. Dette skal man anmode om på www.borger.dk. Herefter behandler sognepræsten navngivningen.

Gadevisning

Besøg nu

Kirkebladet

Besøg nu

Kirkebladsarkivet

Navneændring