Menighedsråd

Formand Birte Pallesen
Hyldegårdsvej 12
4581 Rørvig
Tlf. 2161 1583
E-mail: birtepallesen@mail.dk
 
Næstformand og kirkeværge Thøger Blicher Beknes
Toldbodvej 28B
4581 Rørvig
Tlf. 2346 8227
E-mail: tbbcsb@beknes.net
 
Kasserer og sekretær Marianne Poulsen
Toldbodvej 64b
4581 Rørvig
Tlf. 21257831
E-mail: mariannepoulsens@gmail.com
 
Kontaktperson Orla Pedersen
Toldboden 3
4581 Rørvig
Tlf. 2330 8732
E-mail: mailto:toldboden@privat.dk
 
Kirkegårdsudvalg og præstegårdsudvalg
Formand Jørgen Hansen
Løvstræde 5
4581 Rørvig
Tlf. 2179 9102
E-mail: jubhansen@gmail.com
 
Helge Krogh, E-mail: Helge.krogh1@gmail.com
 
Aktivitetsudvalg
Orla Pedersen og Jørgen Hansen
 
Menighedsrådsmøder i 2022
Menighedsrådsmøderne er åbne for alle interesserede.
Møderne finder sted i konfirmandlokalerne, Herthavej 2.
Datoen for de kommende menighedsrådsmøder, som begynder kl. 19.00 er:
10. januar, 14. februar, 14. marts, 11. april, 9. maj, 13. juni, 8. august, 12. september, 10. oktober samt 14. november.
 
Menighedsrådets adresse er:
Rørvig Menighedsråd
Rørvig Kirkevej 30
4581 Rørvig
 

s Projekt CMSimple.