Velkommen til

Rørvig Kirke

Kirken i Danmarks midtpunkt

 

Da Andreas Brantelid er blevet forhindret i at deltage i koncerten den 1. juli i Rørvig kirke, har vi været nødt til at lave

en ændring i programmet.

Det er imidlertid lykkedes os at få Michala Petri til at træde til og spille sammen med organist Jakob Lorentzen og sopran Monica Stevns. Koncerten vil således blive afholdt som planlagt mandag den 1. juli 2024 kl. 16.00. Vi beklager ændringen, men vi er i menighedsrådet overbeviste om, at vi aligevel får en dejlig koncert

Valg til menighedsråd 2024

Vil du være med i menighedsrådet? Der er valg til Rørvig Kirkes menighedsråd i 2024. At sidde i menighedsrådet er en unik mulighed for at engagere dig i din lokale kirke – og tage ansvar for dens drift og fremtid.Som medlem af menighedsrådet har du mulighed for at bidrage med dine kompetencer og idéer og være med til at skabe en kirke, der er både relevant og meningsfuld for hele sognet. Her nedenfor man du få mere at vide om valgets arrangementer. Du kan også læse mere i denne brochure

Orienteringsmøde

Den 14. maj
Mød op på vores orienteringsmøde og hør meget mere om hvordan om menighedsrådets arbejde, om kommende opgaver og om menighedsrådsvalget.

Valgforsamling

Den 17. september
På valgforsamlingen opstilles og vælges det nye menighedsråd ved en skriftlig, hemmelig afstemning.

Inden afstemningen præsenterer de opstillede kandidater sig og samtaler om kirkens fremtid.

Alle er velkomne til at deltage i valgforsamlingen. Det er dog kun medlemmer af folkekirken med valgret i jeres sogn, der har tale- og stemmeret.

 

Afstemningsvalg - måske

Den 19. november
Menighedsrådene vælges som udgangspunkt på valgforsamlingen. 

Der er dog mulighed for at udløse et afstemningsvalg i en periode på 4 uger efter valgforsamlingen, hvis stilles en eller flere alternative kandidatlister. Afstemningsvalget foregår som et valg mellem to eller flere kandidatlister.

Er der ikke indkommet flere kandidatlister, aflyses afstemningsvalget. 

Frivillige

I folkekirken er alle velkomne til at deltage i kirkens liv. Du kan deltage ved at komme til gudstjeneste om søndagen, men der er også mange andre måder at engagere sig i kirken på. 

Uanset hvor lille eller stort dit engagement er, så har det værdi for fællesskabet. I Rørvig Kirke ville det være en hjælp hvis en eller flere personer ville give en hånd med, når vi skal lave kaffe til møder, kirkekaffe el.lign.

Hvis du synes det er noget for dig, så kontakt formanden for menighedsrådet Birte Pallesen.