Aktivitetsplan Rørvig Kirke december-marts 2022/2023

 

Aktivitetsplan Rørvig Kirke december-marts 2022/2023

Søndag 4. december kl. 15: Julekoncert med Maud og Langkilde

Søndag 11. december kl. 10.30: De ni Læsninger

Fredag 30. december kl. 15: Jazzkoncert/Nykøbing-Rørvig Jazzfestival

 

Torsdag 12. januar kl. 16.30: Litteraturkreds/Brødrene Karamazov

Onsdag 18. januar kl. 14: Sognecafemøde: Emma Rønberg Paaske om Frederik VIII, Den ”glemte” Konge.

Tirsdag 24. januar kl. 8 – 15: Heldagskonfirmandundervisning i Nykøbing Kirke

Torsdag 26. januar kl. 16.30: Litteraturkreds/Brødrene Karamazov

Tirsdag 31. januar kl. ca. 17-21: Konfirmandtræf i Roskilde Domkirke

 

Torsdag 2. februar kl. 17: Kyndelmissegudstjeneste med Maria Steinaa på fløjte. Efterfølgende fællesspisning i menighedslokalerne.

Torsdag 9. februar kl. 16.30: Litteraturkreds/Brødrene Karamazov

Onsdag 22. februar kl. 14: Sognecafemøde med David Vincent Nielsen fra Ældresagen, om ensomhed. 

Torsdag 23. februar kl. 16.30: Litteraturkreds/Brødrene Karamazov

 

Torsdag 2. marts kl. 8 – 15: Heldagskonfirmandundervisning i Nykøbing

Onsdag 22. marts kl. 14: Sognecafemøde med kongelig ordenshistoriograf Jes Fabricius Møller – om Ordenskapitlet - med en lokal vinkel.

 

Lørdag 1. april kl. 13: Kirkefilm i Vig Bio ("Den store stilhed")

Lørdag 8. april kl. 14: Gudstjeneste på russisk for ukrainske flygtinge (kaffe/kage)

Lørdag 15. april kl. 10: Pilgrimsvanding mellem Nykøbing og Rørvig Kirke )traktement)

Onsdag 19. april kl. 14: Sognecafemøde Anna Schram Vejlby (direktør for Fuglsang Kunstmuseu) foredrag om maleren Jens Juel.

Onsdag 17. maj kl. 14: "kom maj du søde milde" Sangeftermiddag i kirken

Fredag 30. juni: Operaaften/koncert med det unge talent Sara Amalie Heise.

Fredag 21. juli kl. 16: Sommerkoncert med Andreas Brantelid & Co.