Velkommen til

Rørvig Kirke

Kirken i Danmarks midtpunkt

 

Konfirmationsforberedelse i Rørvig Kirke 2023/2024 

Konfirmationsforberedelsen begynder torsdag 7. september kl. 14.45 i kirken.

Tilmelding til sognepræst Sten Hartung senest 1. september på shj@km.dk

Man kan vælge konfirmation på to datoer – fredag 26. april 2024 (St. Bededag),

eller søndag 5. maj 2024.

Information vil snarest tilgå forældrene vis friskolen.

Onsdag d. 13. september 2023

Sensommerudflugt

I år går sensommerudflugten til Fuglsang Kunstmuseum på Lolland og klosterkirken i Nykøbing Falster.
I april måned holdt direktør ved Fuglsang Kunstmuseum  Anna Vejlby foredrag ved vores sognecafemøde om kunstneren Jens Juel, et meget spændende foredrag, som gav os lyst til at besøge museet.                   
I Klosterkirken er der den Mecklenburgske Anetavle fra 1627 og en Altertavle skænket til kirken af Dronning Sophie.

Programmet:

Afgang fra Rørvig kl. 8.15                                                                                          
kl. 11.15   Rundvisning på Fuglsang Kunstmuseum                                                        
Frokost ca. kl. 12.30                                                                                                                  
Afgang kl. 13.40 til Klosterkirken i Nykøbing Falster                                        
Rundvisning i Klosterkirken kl. 14.00                                                                        
Hjem over Haslev, Ringsted med et stop undervejs til en kop kaffe  i vejkanten           
Hjemkomst ca. kl. 18.00

Deltagerbetaling 200 kr. pr. person   

Tilmelding senest d. 1. september til Birte tlf. 2161 1583 eller på mail: birtepallesen@mail.dk

Sognecafemøde

Anders Raahauge om Pontoppidans Præster

Onsdg, den 20. september kl. 14.00

i præstegården

 

Forfatteren Henrik Pontoppidan, som ligger begravet på Rørvig Kirkegård, kaldes ofte en præstehader. Noget kan der være om det, men det overses gerne, at de præster, han svinger krabasken over, er dem, der ikke vil være præster for alvor. Pontoppidan var livslangt optaget af kristendommen og betragtede faktisk samfundets afkristning med gru.

Ander Raahauge har skrevet bogen "Pontoppidans præster", som udkom i 2023, og er sognepræst ved Sct. Marie i Sønderborg. Ved foredraaget vil han fortælle om Pontoppidans forhold til præster, som det skildres i forfatterskabet

Anders Raahauge

Skriv tekst her

Sognecafemøde med chef for Messecenter Herning Georg Sørensen
onsdag 25. oktober kl. 14.
Georg Sørensen er kendt som en man- geårig dynamisk leder af Messecenter Herning og efterhånden lidt af en leven- de legende i jysk erhvervs- og kulturliv. Under devisen ”Det personlige møde går aldrig af mode” har Georg Sørensen besiddet direktørposten i Messecenter Herning siden 1. april 1995. Fra 2005 som administrerende direktør for kon- cernen MCH A/S.

Med stor passion og dedikation har Ge- org Sørensen formået at gøre visioner til virkelighed, hvilket blandt andet har resulteret i opførelsen af Jyske Bank Boxen, MCH Arena og Hal M.

For sin indsats i spidsen for MCH A/S har Georg Sørensen modtaget en lang række priser og anerkendelser gen- nem årene. Heriblandt Europæisk Op- levelsesøkonomi Pris i 2011, Børsens Personlige Gazellepris i 2008, og i 2011 blev direktøren slået til Ridder af Dan- nebrog. Ved sognecafemødet vil han fortælle om de værdier, som han drevet ham igennem den lange, flotte karriere.

Fru Marie Ritzaus Mindelegat

I 1972 testamenterede Fru Marie Ritzau sin formue til et legat, som bestyres af Rørvig Menighedsråd. 

Legatportioner kan efter ansøgning uddeles til trængende gamle og ensomme i Rørvig Sogn i sygdomstilfælde og betrængte enlige efter legatbestyrelsens bestemmelse. 

Ansøgning kan sendes til:
Sognepræst Sten Hartung
Herthavej 2
4581 Rørvig
mail: shj@km.dk

Frivillige

I folkekirken er alle velkomne til at deltage i kirkens liv. Du kan deltage ved at komme til gudstjeneste om søndagen, men der er også mange andre måder at engagere sig i kirken på. 

Uanset hvor lille eller stort dit engagement er, så har det værdi for fællesskabet. I Rørvig Kirke ville det være en hjælp hvis en eller flere personer ville give en hånd med, når vi skal lave kaffe til møder, kirkekaffe el.lign.

Hvis du synes det er noget for dig, så kontakt formanden for menighedsrådet Birte Pallesen.