Dette er Rørvig Kirkes hjemmeside, her kan du læse om menighedsrådet, og de aktiviteter der foregår i Rørvig Kirke.

 

Sognecafemøde med forfatter Charlotte Weitze onsdag 27. april kl. 14 i konfirmandstuen - se under arrangementer.

 

sognepræt i Holbæk Gunder Gundersen, provst i Holbæk Provsti Detlef von Holst, provst i Odsherred provsti og sognepræst Karin Bundgaard Nielsen, sognepræst Sten Hartung og sognepræst Gunhild Als.

Nye præster i Rørvig Kirke

Søndag, den 28. november, 1. søndag i advent, fik Rørvig Sogn tre nye præster, Karin Bundgaard Nielsen, Gunhild Als og Sten Hartung. Fra denne dato er Rørvig nu fællespastorat med Nykøbing og hedder Nykøbing-Rørvig pastorat.

Sten Hartung vil flytte ind i præsteboligen i Rørvig, når den er færdigrenoveret en gang i det nye år.

Gunhild Als vil være kirkebogsførende sognepræst for pastoratet og forblive boende i embedsboligen i Nykøbing Sj.

Karin Bundgaard Nielsen som sognepræst og provst fortsat vil dele sin ansættelse op med 50 % i pastoratet og 50% som provst for Odsherred Provsti.

 Har du brug for en julekurv?

Igen i år uddeler Rørvig kirke julekurve til mennesker, der har brug for støtte i højtiden i form af madvarer. Vi støtter fortrinsvist enlige forsørgere, men andre er også velkomne til at søge.

Du kan henvende dig og høre nærmere hos formanden for Menighedsrådet, Birte Pallesen på tlf.: 21611583 eller e-mail: birtepallesen@mail.dk 

Ansøgningsfrist er i år mandag den 6. december

 

Frivillige

I folkekirken er alle velkomne til at deltage i kirkens liv. Du kan deltage ved at komme til gudstjeneste om søndagen, men der er også mange andre måder at engagere sig i kirken på. 

Uanset hvor lille eller stort dit engagement er, så har det værdi for fællesskabet. I Rørvig Kirke ville det være en hjælp hvis en eller flere personer ville give en hånd med, når vi skal lave kaffe til møder, kirkekaffe el.lign.

Hvis du synes det er noget for dig, så kontakt formanden for menighedsrådet Birte Pallesen.

 

Uddeling af legatportioner for fru Marie Ritzaus Mindelegat, Rørvig

Legatportioner uddeles til trængende personer i Rørvig Sogn. Ansøgere, der ikke bor i Rørvig Sogn, kan ikke komme i betragtning ved uddelingen.

Legatet uddeles til trængende, ensomme og gamle med helbredsproblemer.

Der kan også ydes støtte til arrangementer af særlig karakter for ældre og betrængte enlige.

Underskrevet ansøgning, der skal indeholde oplysninger om navn, adresse, telefonnummer, mailadresse og kontooplysninger, modtages senest søndag den 28. november 2021 pr. brev eller mail til:

Sognepræst Sten Hartung
Herthavej 2, 4581 Rørvig, mail: shj@km.dk

 

Afskedsreception for Ida og Niels Willert

Søndag, den 19. september 2021 tog menigheden afskedked med præsteparret Ida og Niels Willert, som har haft tilknytning til Rørvig kirke i 30 år.  Niels Willert begyndte i 1991 og beklædte embedet indtil 1999, hvor Ida Willert blev den nye sognepræst, som har været højt skattet af menigheden.

Den 1. marts 2021 valgte Ida at gå på pension. På grund af forsamlingsforbuddet i forbindelse med crona har det ikke været muligt at afholde afskedsreceptionen før nu.

Mange kirkegængere var mødt op for at sige farvel til Ida og det blev til nogle hyggelige timer.

 

Nyt fra menighedsrådet
Biskoppen over Roskilde stift, Peter Fischer-Møller, har efter høring af de involverede menighedsråd truffet beslutning om, at fra første søndag  i advent 2021, det nye kirkeårs begyndelse, vil pastoratstrukturen for den nordlige del af Odsherred provsti se således ud:
 
Nykøbing Sj. og Rørvig sogne vil igen blive samlet i ét overordnet fælles pastorat, som de to sogne har været det tidligere, Nykøbing Sj. – Rørvig pastorat.
 
Det nye ved konstellationen bliver, at de tre præster vil have fælles ansvar og ansættelse i to-sogns pastoratet.
 
Sognepræsterne Gunhild Als og Sten Hartung vil fortsat være ansat på fuld tid, mens Karin Bundgaard Nielsen som sognepræst og provst fortsat vil dele sin ansættelse op med 50 % i pastoratet og 50% som provst for Odsherred Provsti.
 
Gunhild Als vil være kirkebogsførende sognepræst for pastoratet og forblive boende i embedsboligen i Nykøbing Sj.
 
Sten Hartung, som tillige med at han har været ansat som sognepræst i Nykøbing Sj. sogn i 25 år også har været ansat som kirkebogsførende sognepræst i Lumsås sogn, hvor han har haft embedsbolig, vil med sin fulde ansættelse i Nykøbing Sj.- Rørvig pastorat flytte sin bopælspligt til Rørvig præstegård.
 
Drop-in-Dåb omtales her
 
 
FRU MARIE RITZAUS MINDELEGAT
I 1957 blev Marie Ritzaus Mindelegat oprettet efter hendes testamentariske ønske.
Legatsummen var dengang kr. 97.755,60.
Fundatsens bestemmelse er:
Renterne af legatkapitalen uddeles til trængende gamle og ensomme Rørvig Sogn i sygdomstilfælde efter legatbestyrelsen bestemmelse.
Subsidiært kan der via legatportioner ydes støtte til arrangementer af særlig karakter for ældre i Rørvig Sogn.
Ligeledes subsidiært kan betrængte enlige betænkes med legatportioner. 
 
Geopark Odsherred
Oplev kirken i landskabet samt livet og kunsten i kirken gennem 8 rundture til alle Odsherreds 16 kirker.
Museumsinspektør Jesper Seidner Knudsen, geolog Jakob Walløe Hansen og provst Karin Bundgaard Nielsen står bag projektet og vil deltage på alle rundture sammen med den lokale sognepræst.

Læs om tilmelding og rundturene ved at klikke her ...
 
Ida Willert går på pension
Fra den 1. marts 2021 gik Ida Willert på pension. Hun ser tilbage på tredive gode og dejlige år som præst i Rørvig.

Læs Ida Willerts hilsen til sognene ved at klikke her ...