Kirkelig Vejviser
Gudstjenester
Kirkebil
Menighedsrådet
Kirkepersonalet
Om Rørvig kirke
Besøg Rørvig kirke (360°)
Kirkebladsarkivet
Kirkens Fotoalbum
Hvad gør man ved..
Fødsel, dåb og navn
Konfirmation
Bryllup
Navneændring
Dødsfald
Kirkegårdstakster Kirkegårdsvedtægter
Læs kirkebladet

   Besøg kirkebladsarkivet
Ida Willert går på pension
Fra den 1. marts 2021 går Ida Willert på pension. Hun ser tilbage på tredive gode og dejlige år som præst i Rørvig.

Læs Ida Willerts hilsen til sognene ved at klikke her ...
Rørvig Menighedsråd
Menighedsrådet holder møder i konfirmandlokalerne, Herthavej 2, den 2. tirsdag i måneden kl. 19. Der er i første halvdel af 2021 møder på disse datoer:

12. januar, 9. februar, 9. marts, 13. april, 11. maj og 8. juni.
Den 15. september var der valg til det nye menighedsråd for en 4-årig periode. De nye medlemmer af menighedsrådet er:

Birthe Pallesen, Marianne Poulsen, Thøger Beknes, Helge Krogh, Orla Pedersen og Jørgen Hansen.

Resultatet af afstemningen om stedfortrædere til menighedsrådet blev følgende:

Marianne Ankarfeldt, Tom Bruun, Einar Olsen, Peter Grenaa og Hans Normann.

Det nye menighedsråd har konstitueret sig, og posterne i menighedsrådet er fordelt således:
Formand: Birte Pallesen, næstformand: Thøger Beknes, kasserer: Marianne Poulsen, kontaktperson: Orla Pedersen, Kirkeværge: Thøger Beknes.
Kirkegårdsudvalg: Jørgen Hansen, Helge Krogh og Birte Pallesen.
Aktivitetsudvalg: Jørgen Hansen og Orla Pedersen.

Kirken under COVID 19

I kirken og i konfirmandlokalerne er det sådan, at der er retningslinjer for, hvor mange vi må samles til gudstjenester, koncerter og andre arrangementer. Det har bl.a. den betydning, at vi holder mange dåb efter gudstjenesten om søndagen. Derfor kan vi i øjeblikket ikke arrangere filmaftener og sognemøder, men vi må vente på, at det nuværende krav til forsamlingsforbud bliver ændret. Når de bliver taget op igen, bliver det annonceret i den lokale dagspresse.

Det er derfor en god idé at følge med i dagspressen vedrørende kommende arrangementer.