Kirkelig Vejviser
Gudstjenester
Kirkebil
Menighedsrådet
Kirkepersonalet
Om Rørvig kirke
Besøg Rørvig kirke (360°)
Kirkebladsarkivet
Kirkens Fotoalbum
Hvad gør man ved..
Fødsel, dåb og navn
Konfirmation
Bryllup
Navneændring
Dødsfald
Kirkegårdstakster Kirkegårdsvedtægter
Læs kirkebladet

   Besøg kirkebladsarkivet
Konfirmation
Kon­fir­ma­tion­en i 2019 fin­der sted Sto­re Be­de­dag, fre­dag den 17. maj
Rørvig menighedsråd
Formand Tina Safari
Tlf. 30 14 21 54

Næstformand Marianne Ankarfeldt
Søndervangsvej 50
4581 Rørvig

Kasserer Marianne Poulsen
Toldbodvej 64b
4581 Rørvig

Kirkeværge Helge Krogh
Wilkensvej 13, st. t.v.
2000 Frederiksberg

Orla Pedersen
Toldboden 3
4581 Rørvig

Sognepræst Ida Balslev Willert
Rørvig Kirkevej 6
4581 Rørvig

Kontaktpersoner:
Ida Willert og Orla Pedersen

Formand for kirkegårdsudvalget:
Helge Krogh

Formand for præstegårdsudvalget:
Tina Safari

Formand for aktivitetsudvalget:
Marianne Ankarfeldt

Menighedsrådsmøderne er åbne for alle interesserede.
Møderne finder sted i konfirmandlokalerne, Herthavej 2.

Datoen for de kommende menighedsrådsmøder, som afholdes tirsdage kl. 19.00 er:
26. marts samt 28. maj.

Menighedsrådets adresse er:
Rørvig Menighedsråd
Rørvig Kirkevej 30
4581 Rørvig