Kirkelig Vejviser
Gudstjenester
Kirkebil
Menighedsrådet
Kirkepersonalet
Om Rørvig kirke
Besøg Rørvig kirke (360°)
Kirkebladsarkivet
Kirkens Fotoalbum
Hvad gør man ved..
Fødsel, dåb og navn
Konfirmation
Bryllup
Navneændring
Dødsfald
Kirkegårdstakster Kirkegårdsvedtægter
Læs kirkebladet

   Besøg kirkebladsarkivet
Gospelkoncert i Rørvig Kirke
LØRDAG DEN 25. AUGUST KL. 15.00

Der venter en af sommerens helt store musikalske oplevelser, når et af Danmarks bedste gospelkor, True Gospel Singers, endnu engang fylder Rørvig Kirke med funky sange og soulfyldte ballader af nogen af tidens største gospelkomponister.

True Gospel Singers er kendt fra utallige TV-optrædener og studieindspilninger med bl.a. Rasmus Sebach og Erran DD. Dirigent er Katharina Bruunstrøm og kapelmester Marcus Lindell. Der er fri entré til koncerten.
SOGNEMØDE ONS. D 3. OKTOBER KL. 14.30
Den russiske kirke gennem 1000 år

Sognepræst Sten Hartung, Lumsås og Nykøbing, tager deltagerne med på en rejse gennem den russisk-ortodokse kirkes spændende og til tider dramatiske historie. Vi skal bl.a. høre om den tidligste russiske krønike – Nestors Krønike – hvor Ruslands kristning skildres, vi skal høre om tsar Peter den Stores voldsomme reformer af kirken, om Filarets Katekismus, som udkom i 1839 og blev definerende for den ortodokse tro, vi skal høre om de svære tider for kirken under kommunismen og om de nuværende forhold under præsident Putin. Hvis tiden rækker, skal vi også se på nogle ikoner, som bliver omdelt i kopi til deltagerne.
Entré: 30 kr.
Husk tilmelding til Ida Willert senest fredag den 28. september klokken 12 på tlf.: 59 91 80 36, hvor du også er velkommen til at lægge en telefonbesked om tilmelding sammen med dit telefonnummer. Du kan også tilmelde dig på mailadressen: iwi@km.dk.
Nyt fra Rørvig Kirkegård
VELKOMMEN TIL NY GRAVER OG GRAVER­MEDHJÆLPER VED RØRVIG KIRKE

Vi byder velkommen til Henrik Ishøj, som fra 1. marts er ansat som graver, og som bl.a. tidligere har været ansat af Odsherred kommune som anlægsgartner i Rørvig.

Ligeledes ønsker vi velkommen til gravermedhjælper Jeanne Kaae Jensen, som er ansat som gravermedhjælper fra 1. maj.

Vi ser frem til samarbejdet med Henrik og Jeanne.
Babysalmesang

De familier, der er interesserede i, at børnene går til babysalmesang, er velkomne til at henvende sig til Nykøbing Sjælland Kirkekontor. Såfremt der er plads, er der mulighed for at få plads på et hold med babysalmesang i Nykøbing.

Henvendelse til Nykøbing Sjællands kirkekontor foregår via mail til rit@km.dk og om fredagen på mail til dhj@km.dk. Kirkekontoret kan også kontaktes på tlf.: 5991 0587.
Livsændringer
HVAD GØR JEG, HVIS MIN LIVSSITUATION ÆNDRES MARKANT?
Odsherred kommune tilbyder besøg af en forebyggende sygeplejerske til borgere, der er 65 år eller derover, hvis livet ”gør ondt”. Det kan have mange årsager som dødsfald blandt de nærmeste, alvorlig sygdom, tab af netværk eller ensomhed. Hvis man henvender sig, er det rart at vide, der er tavshedspligt.
Det er altså muligt at kontakte Odsherred Kommune og få hjemmebesøg af en forebyggende sygeplejerske til dem, der lever med sorg, tab, sygdom eller ensomhed.
Kontakt sygeplejerske i Odsherred kommune Ulla Skovgaard Jensen på tlf. 59 66 56 11 eller på mail usj42@odsherred.dk
Ny sæson i Rørvig Filmklub

Filmklubben tager hul på en ny sæson efter sommerferien, hvor alle er velkomne, både ”nye” og ”gamle” deltagere. I er velkomne til at komme, inden filmen begynder, og drikke en kop kaffe.

Filmklubbens datoer i efterårssæsonen bliver:

Onsdag den 19. september kl. 19.
Onsdag den 10. oktober kl. 19.
Onsdag den 7. november kl. 19.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Ida B. Willert på tlf.: 59 91 80 36.
INDSAMLING - YDRE MISSION
Den fælles indsamling i provstiet i 2018 går til Danmissions Fremtidsbørn i Afrika, Asien og Mellemøsten. Danmission hjælper fattige og udsatte børn til en bedre fremtid. Børn og unge får uddannelse, og de udrustes til at blive aktive medborgere. Indsamlingen begyndte Kristi Himmelfarts dag og slutter sidste søndag i kirkeåret. Der er i kirkens våbenhus en stander til indsamlingen.
Det er muligt at støtte Danmissions indsamling via netbank til FKM Ods-Skippinge, 0537-0000499013 eller via Mobile Pay 41 999 341 (valgfrit beløb) eller SMS ”HÅB” til 1245 (Støt med 100 kr.) Kontaktperson er pastor Karin Wandall, Vallekildevej 152, 4534 Hørve, tlf. 60 59 95 12.
Alle interesserede er velkomne til et fælles møde om projektet "Danmissions Fremtidsbørn" onsdag den 26. september kl. 19.30 i Grevinge Kirkes konfirmandstue.
Samme dag og samme sted holdes det årlige komitémøde kl. 18.30, hvor næste års projekt vælges. Alle er velkomne også til komité-mødet.
MENIGHEDSPLEJEN


Vi takker for støtte til Rørvig Menighedspleje i 2017.
De midler, der er kommet ind til Menighedsplejen, bliver især uddelt i julen til børnefamilier og andre i Rørvig sogn, som har brug for ekstra hjælp i juletiden.

Det er muligt at betale med Mobile Pay til Menighedsplejen.
nummeret er 22 24 00 90.