Kirkelig Vejviser
Gudstjenester
Kirkebil
Menighedsrådet
Kirkepersonalet
Om Rørvig kirke
Kirkens Fotoalbum
Hvad gør man ved..
Fødsel, dåb og navn
Konfirmation
Bryllup
Navneændring
Dødsfald
Kirkegårdstakster
Læs kirkebladet

Indsamling 2015

I Rørvig sogn har vi i 2015 deltaget i den fælles provstiindsamling til spe­dalsk­heds­mission i Dinjapur, Bangladesh.
Det indsamlede beløb fra alle sogne i provstiet i 2015 var 14.102,07 kr.
Der skal rettes en stor tak til alle, der har bi­draget til arbejdet mod spe­dalsk­hed og til ar­bej­det med at re­ha­bi­li­te­re men­nesker, der er ramt af syg­dom­men.
SOGNEMØDE ONS. DEN 7. SEPT. kl. 14.30
Om u-landsarbejdet i VestafrikaMed sin store erfaring med ulandsbistand begyndte Else Trærup, Ellinge Lyng, i 2003 et projekt i Burkina Faso. Projektet har udviklet sig til en forening med 60 medlemmer, der bl.a. arbejder med vævning, restaurant og havebrug.Sognemøderne foregår i konfirmandlokalerne Herthavej 2. Tilmelding (25 kr.) kan ske hos Jette Købke på tlf.: 59 91 30 00 / 30 58 15 58.
Velkommen til Knud Wendelboe
Vi byder i Rørvig sogn velkommen til organist Knud Wendelboe, som i november 2015 afsluttede uddannelsen som PO-uddannet organist fra kirkemusikskolen i Roskilde. Herudover har Knud rig og mangeårig erfaring med undervisning i musik på kommunale musikskoler i Lejre kommune.

Desuden har vi tidligere i Rørvig Kirke samarbejdet med Knud, når han tidligere er trådt til som organistvikar i Rørvig Kirke, hvor Knud har vikarieret som organist fra december 2015.

Vi byder Knud velkommen i Rørvig Kirke søndag den 19. juni til gudstjenesten kl. 10.30, hvor der er kirkekaffe i våbenhuset efter gudstjenesten.

Vi ser frem til samarbejdet med Knud ved Rørvig Kirke.

HUSK: OPSTILLINGSMØDE TIL MENIGHEDSRÅD


TIRSDAG DEN 13. SEPTEMBER - FOR ALLE INTERESSEREDE
Antallet af medlemmer af menighedsrådene landet over er beregnet efter, hvor mange sogneindbyggere sognet har. I Rørvig skal der være seks menighedsrådsmedlemmer.
Desværre er der i øjeblikket kun fire medlemmer af menighedsrådet, og der er brug for nye medlemmer.
Menighedsrådsarbejdet er afvekslende og spændende. Der skal bl.a. beklædes poster i aktivitetsudvalget og i kirkegårdsudvalget og meget mere. Den 13. september er der inden opstillingsmødet orienteringsmøde fra menighedsrådet. Ved opstillingsmødet kan alle medlemmer af Folkekirken, som bor i Rørvig sogn samt sognebåndsløsere, der har flyttet deres valgret til Rørvig, deltage. Deltagelsen indebærer, at man kan stille op til menighedsrådet, man kan foreslå andre at stille op, og man har stemmeret ved opstillingsmødet.
Det præcise tidspunkt om aftenen den 13. september kan der ikke endnu oplyses om, da der vil blive en fælles annonce for alle sogne i provstiet, som bl.a. indeholder oplysninger om tidspunktet.
Mødet foregår i konfirmandlokalerne, Herthavej 2.
Rørvig Filmklub
En ny filmsæson begynder efter sommer, og alle såvel nye som tidligere deltagere er velkomne.
Filmforevisningerne finder sted om onsdagen og begynder kl. 19.00 i konfirmandlokalerne på Herthavej 2.

Man er velkommen til at møde lidt før klokken 19.00 og drikke en kop kaffe eller te.
Kaffe og te med småkage: 10 kr.
Pris for en filmsæson med seks film: 100 kr.

Alle interesserede er velkomne til at henvende sig til sognepræst Ida Willert på tlf.: 59918036.

Datoer for filmforevisninger i efteråret 2016:

Onsdag den 21. september kl. 19.00
Onsdag den 26. oktober kl. 19.00
Onsdag den 16. november kl. 19.00

INDSAMLING - YDRE MISSION

Den fælles indsamling i provstiet i 2016 går til Danmissions Fremtidsbørn i Afrika, Asien og Mellemøsten. Indsamlingen begyndte Kristi Himmelfarts dag og slutter sidste søndag i kirkeåret. Der er i kirkens våbenhus en stander til indsamlingen.


Alle interesserede er velkomne til et fælles møde torsdag den 22. september kl. 19.30 i Højby Kirkes menighedshus , hvor Danmissions fundraising-og kampagnekoordinator Christina Lund Villadsen fortæller om indsamlingsprojektet "Danmissions Fremtidsbørn". Adressen er: Bag Kirken 5, 4573 Højby.

Kontakt evt. sognepræst og kontaktperson for Ydre Mission Karin Wandall, Vallekilde, på tlf.: 60 59 95 12.Foredrag i efterårsferien 2016
OM MARTIN LUTHER
Alle er velkomne til at høre forhenværende seminarielektor og studenterpræst Steffen Støvring, der har sommerhus i Rørvig, tale om sin nye bog om Martin Luther, der udkommer i efteråret 2016. Bogen hedder "Et bekymringsfrit hjerte - Historien om Martin Luther". Bogen udkommer i efteråret 2016 på Akademisk Forlag.
Nærmere oplysninger om foredraget bringes her på hjemmesiden samt i næste nummer af kirkebladet.
Babysalmesang
De familier, der er interesserede i, at børnene går til babysalmesang, er velkomne til at henvende sig til Nykøbing Sjælland Kirkekontor. Såfremt der er plads, er der mulighed for at få plads på et hold med babysalmesang i Nykøbing. Henvendelse til Nykøbing Sjællands kirkekontor foregår via mail til rit@km.dk og om fredagen på mail til dhj@km.dk. Kirkekontoret kan også kontaktes på tlf.: 5991 0587.