Kirkelig Vejviser
Gudstjenester
Kirkebil
Menighedsrådet
Kirkepersonalet
Om Rørvig kirke
Kirkebladsarkivet
Kirkens Fotoalbum
Hvad gør man ved..
Fødsel, dåb og navn
Konfirmation
Bryllup
Navneændring
Dødsfald
Kirkegårdstakster Kirkegårdsvedtægter
Læs kirkebladet

   Besøg kirkebladsarkivet
FRILUFTSGUDSTJENESTE FOR ALLE
SØNDAG DEN 20. AUGUST KL. 11.00
VED SANDSKREDET VED EGEBJERG

Sædvanen tro holder de nordlige sogne i Odsherred fælles gudstjeneste i det fri.
I år foregår det i Sand­skre­det ved E­ge­bjerg. Medbring gerne en klapstol og tøj efter vejret! Alle er velkomne til at blive efter gudstjenesten, hvor vi serverer aspargessuppe. Drikkevarer medbringes. I tilfælde af dårligt vejr flyttes gudstjenesten til Egebjerg kirke.
Alle nye og gamle deltagere er meget velkomne.
Nyt fra Rørvig Kirkegård
På grund af kirkegårdens gravstedssystem er det nu nødvendigt med personnumre på alle gravstedsejere, for at man f.eks. kan modtage breve via e-boks, forlænge gravsteder og indgå diverse aftaler med kirkegården. Kirkegården vil dog ikke have adgang til andet end adressen, samt oplysning om medlemskab af Folkekirken.
Derfor vil personalet på kirkegårdskontoret fremover bede om personnummer, såfremt det ikke allerede haves.

Spørgsmål vedrørende dette kan rettes til Rørvig Kirkegårdskontor: 59919695.
Forebyggende sygeplejerske
HVAD GØR JEG, HVIS MIN LIVSSITUATION ÆNDRES MARKANT?
Odsherred kommune tilbyder besøg af en forebyggende sygeplejerske til borgere, der er mellem 55 og 74 år, hvis livet ”gør ondt”. Det kan have mange årsager som dødsfald blandt de nærmeste, alvorlig sygdom, tab af netværk eller ensomhed. Hvis man henvender sig, er det rart at vide, der er tavshedspligt.
Det er altså muligt at kontakte Odsherred Kommune og få hjemmebesøg af en forebyggende sygeplejerske til dem, der lever med sorg, tab, sygdom eller ensomhed.
Kontakt sygeplejerske i Odsherred kommune Ulla Buchardt Jensen på tlf.: 59 66 56 12 eller sygeplejerske Ulla Skovgaard Jensen på tlf. 59 66 65 11.
Babysalmesang

De familier, der er interesserede i, at børnene går til babysalmesang, er velkomne til at henvende sig til Nykøbing Sjælland Kirkekontor. Såfremt der er plads, er der mulighed for at få plads på et hold med babysalmesang i Nykøbing.

Henvendelse til Nykøbing Sjællands kirkekontor foregår via mail til rit@km.dk og om fredagen på mail til dhj@km.dk. Kirkekontoret kan også kontaktes på tlf.: 5991 0587.Folkekirkens Nødhjælp
Indsamlingen i Rørvig sogn til Folkekirkens Nødhjælp den 12. marts 2017 beløb sig til 7.570 kr. Formålet med indsamlingen var at yde hjælp til verdens fattigste.
Der skal lyde stor tak til indsamlingsleder Marianne Ankarfeldt og til indsamlerne i sognet samt til dem, der har støttet indsamlingen.
Provstiprojekt 2016-17
Fra Kristi Himmelfarts Dag den 25. maj til og med 31. december 2017 samler Folkekirkens Mission i Ods og Skippinge provsti ind til støtte til Mission Afrikas arbejde med at sende børn i skole i Centralafrika. I Rørvig sogn deltager vi i indsamlingen, som løber fra Kristi himmelfartsdag den 25. maj til julen 2017. Beløb kan indsættes på provstiets indsamlingskonto 0537 – 0000499013.

Læs mere om projektet ved at klikke her ...